KE De Haan

Wie zijn wij

Eendracht De Haan sloot zich in 1941, het begin van de Tweede Wereldoorlog, aan bij de Belgisch Voetbalbond.

De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 3062 en heeft rood en groen als kleuren. De club speelt in de provinciale reeksen in West-Vlaanderen.


De huidige club is het resultaat van een fusie tussen SK De Haan en FC Klemskerke.


In 2010 werd ook een damesafdeling opgericht, die vanaf 2011 ook aan de competitie deelneemt.

Ons bestuur

Lidgeld & Aansluiting

Hieronder vindt je de lidgelden voor het seizoen 2024-2025 en dit voor onze jeugdploegen


U07 - U13 205€

U15 - U17 230€

         U21 250€


In dit bedrag zit een consumptie bij elke thuis en uitwedstrijden inbegrepen


Voor vragen met betrekking de aansluiting kan je gebruik maken van het contactformulier op deze website


Voor vragen rond het sportieve luik kan je contact opnemen met onze TVJO Arne Pillu via TVJO@kedehaan.be


Missie & Visie

Missie


Bij K.E. De Haan kom je terecht in een warme familieclub. De jongeren krijgen de kans om hun geliefkoosde hobby te beoefenen en zich verder te ontwikkelen als voetballer.


De Haan kiest ervoor om met de jeugdwerking in de gewestelijke competitie aan te treden. Het eerste elftal is actief in 3e provinciale. Door onze uitgebalanceerde jeugdwerking streven we ernaar om per lichting enkele spelers te laten doorgroeien naar het eerste elftal. We zijn dan ook trots om wekelijks tal van onze eigen jeugdspelers aan het werk te zien met het eerste elftal.


Daarnaast streven we er ook naar om onze spelers en leden binnen de club actief te houden hetzij als: trainer, scheidsrechter, medewerker, bestuurslid, etc.....Visie


Bij K.E. De Haan proberen we alle jeugdspelers een kwalitatieve opleiding aan te bieden waarbij individuele progressie en voetbalvreugde nauw met elkaar samen gaan.


Om daartoe te komen hechten we veel belang aan onderstaande vier pijlers.


 1. Sociaal

 2. Teamspirit

 3. Ontwikkelen

 4. Respect & disciplineSociaal


Bij K.E. De Haan is het welbevinden van zowel de spelers, ouders, trainers als tal van vrijwilligers van cruciaal belang. We zijn ervan overtuigd dat het voetbalveld de ideale ontmoetingsplaats is voor zowel jongeren als volwassenen. We organiseren daarom op regelmatige basis op vrijblijvende basis verschillende evenementen om met al onze leden verbindend te werk te gaan.Teamspirit


Voetbal is een ploegsport waarbij ieder individu streeft naar eenzelfde doel: wedstrijden winnen. Om tot deze doelstelling te komen is het belangrijk dat elke speler zich geaccepteerd voelt en de mogelijkheid krijgt om zich maximaal te ontwikkelen.Ontwikkelen


We streven ernaar om jeugdspelers gedurende hun jeugdopleiding te laten ontwikkelen tot een complete voetballer. Het is dan ook een belangrijke doelstelling om onze jeugdspelers te laten doorgroeien tot onze belofte ploeg of het eerste elftal. Om deze doelstelling te bereiken voorzien we trainingen op maat voor elke leeftijdsgroep ondersteund door een gebalanceerd opleidingsplan. We streven als club naar voldoende gediplomeerde trainers en gemotiveerde medewerkers om onze spelers alle kansen te geven om zich maximaal te ontplooien.Respect & Discipline


Binnen onze club hechten wij enorm veel waarde aan respect & discipline. Zo zijn we overtuigd van een aangename samenwerking op lange termijn.


Respect: voor de trainers, teamgenoten, medewerkers, scheidsrechter, tegenstrever, de accommodatie en het materiaal.


Discipline: onder het motto “jong geleerd is oud gedaan” zorgen wij vanaf U6-U7 dat er op een aangepaste en pedagogisch verantwoorde manier de nodige discipline aangeleerd wordt.


Ethische codes

Gedragscode spelers 


Goede afspraken maken goede vrienden. Onze voetbalclub streeft naar een duurzame samenwerking tussen de spelers en voetbalclub K.E. De Haan. Om alles vlot te laten verlopen zijn er enkele afspraken voor onze spelers.Algemeen


 • Als lid van “De Noane” help je mee de reputatie van onze voetbalclub en haar leden hoog te houden.


 • Voetbal is een ploegsport. Toon respect voor trainers, afgevaardigden, medespelers, bestuursleden, scheidsrechters, de accommodatie en tegenstrevers.


 • Begroet bij aankomst je ploeggenoten, de trainer en de afgevaardigde.


 • Als lid van De Haan is het mogelijk dat foto’s van jou gebruikt worden op onze Social Media. Indien je dit niet wenst kan je dit bij aanvang van het seizoen melden aan je trainer.


 • Roken alsook het gebruik van drugs is niet toegelaten op en rond het voetbalveld.


 • Orde en netheid zijn in de kleedkamer, op het veld en in de kantine van cruciaal belang. Draag je steentje daartoe bij.Trainings- en Wedstrijddagen


 • Tijdens trainingen en wedstrijden verwachten we 100% inzet.


 • Verwittig tijdig je trainers als je op een training of wedstrijd niet aanwezig kunt zijn.


 • Trainingen starten stipt. Tien minuten voor de training dient iedere speler/speelster aanwezig te zijn. Verwittig je trainer indien je later zal zijn.


 • Bij wedstrijden wordt er steeds stipt verzameld op het afgesproken uur dat door de coach bepaald wordt. Alle leden staan zelf in voor het vervoer van en naar de wedstrijd.


 • Op wedstrijddagen draagt elke speler steeds zijn outfit van De Haan.


 • Breng altijd je kids ID of EID mee op wedstrijden.


 • Draag steeds scheenlappen en aangepaste kledij tijdens de wintermaanden.


 • Na een wedstrijd is het verplicht om te douchen.Gedragscode ouders


Jullie als ouder zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling van uw kind. Wij helpen jullie daarbij graag bij de sportieve ontwikkeling van uw zoon of dochter. Daarom moedigen wij jullie aan om de gedragscode voor spelers samen met uw kind mee op te volgen. Ondersteun je kind waar nodig en zorg dat ze hun hobby in de best mogelijke omstandigheden uitoefenen. Steun hun bij tegenslagen en relativeer de goede prestaties.


 • Supporter positief tijdens trainingen of wedstrijden, maar verlies zeker de teamgenoten niet uit het oog. Het is leuk als de teamgenoten ook diezelfde aanmoedigingen krijgen. Daarnaast verwachten we respectvol gedrag ten opzichte van tegenstrevers en de scheidsrechter.


 • Laat de trainer tijdens de oefensessies en wedstrijden de ploeg coachen. Vermijd het sportief bijsturen van uw kind tijdens wedstrijden. Dit is zeer verleidelijk maar komt verwarrend over voor de spelers op het veld.


 • “Mensen spreken mensen.” Indien u niet akkoord bent omtrent een beslissing spreek daar dan op een respectvolle manier over met de trainer, de jeugd coördinator of een bestuurslid. Gebruik daarbij de gepaste kanalen, een facebookgroep of Whatsapp-groep behoren daar niet toe.


 • Indien foutief gedrag van een ouder de identiteit van K.E. De Haan zou aantasten zijn wij verplicht sancties te nemen. Het spreekt voor zich dat we dit liever vermijden.


 • Verwittig tijdig indien uw zoon of dochter niet kan deelnemen aan een training of wedstrijd. Vermijd het plannen van vakanties tijdens competitiewedstijden.


 • In de kleedkamers worden geen ouders toegelaten. Met uitzondering van de allerkleinsten tot en met de U9 is er maximaal één volwassene per speler toegelaten.
API AanspreekPersoon Integriteit

Mijn naam is Glenn Vancoillie.


Ik ben de Aanspreekpersoon Integriteit van onze voetbalclub KE De Haan.

Als ouder, jeugdtrainer en bestuurder van onze voetbalclub kan je bij mij als Club API terecht met een vraag,vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag.
Heb je te maken met pesten, (seksueel) ongewenst gedrag, geweld, discriminatie, chantage,...)? Merk je tijdens je voetbalactiviteiten dat er handelingen gebeuren
die niet aanvaardbaar zijn?
Neem dan gerust contact op met me via een mailtje op glenn.vancoillie@kedehaan.be of bel mij op 0478 820 659. Ik ben ook regelmatig aanwezig op de club en dan kan je mij natuurlijk ook persoonlijk aanspreken.

Als Club API luister ik naar je vraag of verhaal, behandel jouw melding in alle discretie en verleen ik je advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing.


Heb je zelf ook interesse om je te engageren als Club API neem dan zeker ook contact met mij op. De Club API is vanaf het seizoen 2023-2024 een verplichting en het is, gezien de diversiteit binnen de club, altijd goed om er meerdere te hebben. Binnenkort starten er nieuwe gratis opleidingen (2 avonden online)

Aangifte sportongeval

Elke aangifte van een ongeval op een voetbalveld dient aangegeven te worden via de Gerechtelijk Corrspondent van de club. Deze aangifte dient door hem binnen de 21 dagen aangegeven te worden via het E-Kick-pff platform.

Op onderstaande poster kan je ook terugvinden welke documenten wel of niet nodig zijn, betalingsformaliteiten, enz...